Četrnaesti Arhivski dan

Kome su potrebni arhivi, koja je njihova uloga u budućnosti, kako komuniciraju sa korisnicima – bile su neke su od tema XIV Arhivskog dana.

Zbog epidemije, u nešto manjem broju, Istorijski arhiv Subotica uspeo je da okupi kolege iz Novog Sada, Niša, Zrenjanina, Kragujevca, Sente, Pančeva, Budimpešte i Pečuja.

– „Zaposleni u arhivima čine sve da sačuvaju, obrade građu i izađu u susret onima kojima su ti podaci potrebni. Neophodno je razumevanje, potpora i pomoć šire društvene zajednice u obezbeđivanju materijalno finasijskih uslova, kao i u jačanju svesti o samom značaju arhiva i pisane dokumentacije“ rekao je na skupu Stevan Mačković, direktor Istorijskog arhiva Subotica.


Ex Pannonia broj 24

Godišnjak Ex Pannonia broj 24, u izdanju Istorijskog arhiva Subotica, na 120 strana donosi studije, prikaze, zatim teme iz rada arhiva, zavičajne istorije i arhivistike. U ovom broju objavljena je bibliografija svih izdanja Istorijskog arhiva Subotica.


Član gradskog veća u poseti IASu
06.10.2020.

Miloš Nikolić, član Gradskog veća Subotice zadužen za kulturu, posetio je 6.10.2020. ustanovu Istorijski arhiv Subotica. U kratkom razgovoru sa direktorom Stevanom Mačkovićem upoznao se sa aktuelnim stanjem i problemima. Pored hroničnog nedostatka smeštajnog prostora jedan od najizraženijih je i nemogućnost zapošljavanja novih kadrova, koja ostavlja posledice na celokupnu delanost arhiva.


Promocija knjige „Pola veka subotičke popularne muzike”
18.02.2020.

U prepunoj sali Gradske biblioteke u Subotici održana je promocija knjige „Pola veka subotičke popularne muzike”, autora Tihomira Mišića.

U ime izdavača, Istorijskog arhiva u Subotici, govorio je Stevan Mačković, direktor, a knjigu je, pored autora, predstavio Bogomir Bogica Mijatović, pisac i publicista iz Novog Sada.

Na promociji je predstavljen desetogodišnji rad autora na sakupljanju podataka o bendovima, muzičkim autorima i svemu što se dešavalo na polju popularne muzike u Subotici u poslednjih 50 godina.

Knjiga je podeljena po dekadama, počevši od 60-tih godina prošlog veka, pa sve do 2000-ih. Obuhvaćeni su svi muzički žanrovi, ne samo rok i ono što se ubraja u pop rok, već i zabavna muzika, a predstavljeno je ukupno 370 izvođača, bendova, vokalnih solista i onih muzičara koji nisu bili u grupama.


Sto godina od osnivanja Fudbalskog saveza Subotice
15.01.2020.

Sto godina od osnivanja Fudbalskog saveza Subotice (1920-2020) obeleženo je prigodnom izložbom, predavanjem i predstavljanjem knjiga o istoriji fudbala. U Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, koja je bila domaćin ovog skupa, prikazana je i izložba Istorijskog arhiva Subotice o Fudbalskom klubu Bačka.


Ex Pannonia 23
17.12.2019.

U izdanju Istorijskog arhiva Subotice, iz štampe je izašao novi broj časopisa Ex Pannonia. List sadrži radove na teme iz lokalne istorije, arhivistike, istorije zdravstva i drugo. Pored toga, broj 23 donosi i građu za medicinsku bibliografiju Subotice (2010-2018). Tekstove prate fotografije i ilustracije na 119 strana ovog godišnjaka subotičkog Istorijskog arhiva.


Dvanaesti "Subotički arhivski dan"

Subotica je dvanaesti put bila domaćin Međunarodne konferencije na kojoj su učestvovali arhivisti iz Mađarske, Hrvatske i Srbije.

Konferencija "12. Subotički arhivski dan" je održana u Velikoj većnici Gradske kuće u Subotici a tema su bile matične knjige, crkvene i državne. "Matične knjige su kod nas, u prethodnoj deceniji, najfrekventnija arhivska građa. One su tema ovog skupa i zbog toga što je u planu proces vraćanja crkvenih knjiga njihovim pravim vlasnicima, odnosno crkvenim opštinama. Uz to, aktuelne su i zbog toga što je proces digitalizacije započet i kod nas i kod drugih arhiva", rekao je na otvaranju Stevan Mačković, direktor Istorijskog arhiva Subotica.


Promocija knjige „Car Jovan Nenad – Život, delo i nasleđe Crnog čoveka“
17.04.2019.

U Gradskoj biblioteci Subotice održana je promocija knjige „Car Jovan Nenad – Život, delo i nasleđe Crnog čoveka“, autora Borisa Stojkovskog, istoričara. Pored autora, koji je docent Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, o knjizi su govorili i Pera Lastić, direktor Srpskog instituta u Budimpešti, prof. dr Đura Hardi, recenzent knjige i Stevan Mačković, direktor Istorijskog arhiva Subotica.

Subotički Istorijski arhiv, jedan je od suizdavača knjige, pored odseka za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Srpskog instituta u Budimpešti. Iako Arhiv poseduje istorijsku građu iz 1658.godine, oko 130 godina nakon smrti Jovana Nenada, najviše dokumenata o njemu datira iz 20. veka.

O caru Jovanu Nenadu pisalo se u poslednjih 100 godina, ali celokupna monografija posvećena samo toj temi do sada nije objavljivana - rekao je Stevan Mačković. Upravo u tome je značaj ove knjige, jer nove publikacije služe da popune praznine u istoriji grada


ExPannonia broj 22
01.02.2019.

Iz štampe je izašao novi godišnjak Istorijskog arhiva Subotice. Časopis Ex Pannonia, osim tema iz zavičajne istorije i arhivistike, u ovom broju donosi bibliografiju arhiviste i istraživača Lasla Mađara. Pored toga, tu je i bibliografija Ex Pannonie koja se odnosi na brojeve od 17 do 21. Za dvadeset i drugi broj pišu dr Zoltan Mesaroš, Tibor Halas, Stevan Mačković i drugi.


Laura Papo Bohoreta - rukopisi
18.12.2018.

U Velikoj većnici Gradske kuće u Subotici 17.12.2018. održano je predstavljanje publikacija izdanja iz arhivske građe Historijskog arhiva Sarajevo. Reč je o tri knjige rukopisa Laure Papo Bohorete (Sarajevo, 1891 – Sarajevo, 1942), koja je bila prva bosanska feministkinja, književnica, prevodilac, koja se posebno istakla u istraživanju istorijata sefardskih žena u Bosni i Hercegovini.

Uvodnu reč imali su Stevan Mačković, direktor Istorijskog arhiv Subotica i Robert Kovač, predstavnik Jevrejske opštine Subotica, a zatim su govorili mr. sc. Fuad Ohranović, direktor Historijskog arhiva Sarajevo – O publikaciji rukopisa Laure Papo Bohoreta; Almira Alibašić Fideler, viši arhivist – O Bohoreti i njenom delu; Velid Jerlagić, arhivist – O projektu Laura Papo Bohoreta u programu Kreativna Evropa.

Događanje je prvi plod uspostavljene saradnje subotičkog Istorijskog arhiva sa srodnom ustanovom iz Sarajeva a planira se njeno razvijanje i nastavak u narednom periodu.


Jedanaesti Arhivski dan
11.10.2018.

Međunarodni arhivistički skup u organizaciji Istorijskog arhiva Subotica, održan je 20. septembra u Velikoj većnici Gradske kuće. Tema ovogodišnje konferencije, bila je stogodišnjica završetka Prvog svetskog rata - „O promeni imperiuma 1918. godine kroz arhivsku građu“.

U okviru programa, predstavljeni su referati kolega iz zemlje i regiona na temu stogodišnjice završetka Prvog svetskog rata i formiranja nove države, kraljevine SHS.

Po završetku radnog dela, za učesnike skupa organizovano je druženje, gde se kroz neformalne razgovore razmenjuju iskustva zaposlenih u  arhivu iz zemlje i regiona. Program arhivističkog skupa nastavljen je naredni dan organizovanom posetom Sinagogi, Gradskom muzeju, Paliću i Vinariji „Zvonko Bogdan“.


Izložba „Palić 1945–1985“
01.06.2018.

Za ovogodišnju Noć muzeja, Istorijski arhiv je priredio izložbu „Palić 1945–1985“.

Na 16 tabli je prikazano isto toliko ilustrovanih priča iz vremena kada je Palić pripadao radničkoj klasi i socijalističkoj omladini. Bilo je to vreme radničkih odmarališta, društvenih restorana i masovnog turizma, ali i velikih radova i radnih akcija. Izložba je održana u biblioteci na Paliću, gde su u četiri vitrine izložene i monografije i brošure na temu ovog izletišta i jezera. Na terasi biblioteke je svirao bend „Gordan i prijatelji”.


Ex Pannonia broj 21
21.02.2018.

Iz štampe je izašla nova Ex Panonnia. Dvadesetprvi broj časopisa u izdanju Istorijskog arhiva Subotice ovaj put ima 103 strane.

Ex Panonnia upoznaje čitaoce sa arhivskom građom Istorijskog arhiva, donosi studije, prikaze i radove na temu zavičajne istorije.


Subotički polumaraton
09.02.2018.

Organizatori Sportsko-rekreativne manifestacije „Subotički polumaraton“, koji se održava u okviru proslave Dana grada, podelom plaketa sa medaljama zahvalili su se svima koji su pomogli da se ovaj sportski događaj održi na najvišem nivou. Među njima je i Istorijski arhiv Subotice.


Predstavljena knjiga „Tajanstvena Subotica – porodična i zavičajna hronika“ Katarine Korponaić
15.12.2017.

U četvrtak, 14. decembra 2017. godine, u čitaonici Gradske biblioteke Subotica, održana je promocija nove knjige novinarke Katarine Korponaić Tajanstvena Subotica – porodična i zavičajna hronika, u izdanju Istorijskog arhiva Subotice.

„Autorka svojim pisanjem vrlo uspešno uspeva da spoji povest svoje porodice sa lokalnom, zavičajnom istorijom. Kroz svako poglavlje, a ima ih ukupno četrnaest, tematski vodi i upoznaje čitaoce sa konkretnim podacima o svojim precima, dajući im životnost, ljudsku toplinu, ali i sa mestima, lokalitetima, sredinom, zanimljivostima, te epohom u kojoj su živeli“, rekao je Stevan Mačković, direktor Arhiva i recenzent ove knjige.


Publikacija — Naših prvih 70 godina
25.10.2017.

U prvim godinama nakon rata, po uputstvima vlasti, uspostavljen je organizovani vid zaštite pisane baštine — obrazovanjem Arhivskog područja za grad Suboticu i Bačkotopolski srez (na osnovu odluke odeljenja za prosvetu GIO NS APV br. 16800 od 1946. godine). Ovom odlukom je formirano devet arhivskih područja u Vojvodini. Subotičko područje se odnosilo na gradsko područje Subotice i srez Subotice i Bačke Topole. Istom odlukom je naznačeno da svako arhivsko središte mora imati arhivskog rukovodioca. Za arhivskog rukovodioca u Subotici imenovan je Blaško Vojnić Hajduk, rukovodilac Gradske biblioteke. Njegovo imenovanje kao arhivskog rukovodioca i određivanje delokruga njegovog rada je izvršeno dopisom GIO NS APV — Povereništvo za Prosvetu broj 11059 od 16. VII 1947. godine. Upravo se njegovo imenovanje uzima i kao početak rada arhivske službe na ovim prostorima.

Sedam decenija kasnije, Istorijski arhiv Subotica je izdao prigodnu četvorojezičnu publikaciju — „Naših prvih 70 godina“. Njome je dat današnji presek rada Arhiva ali i na sažet, informativan i celovit način predstavljeno je sedam decenija postojanja ove ustanove. Pored klasičnog knjiškog oblika predstavljena je i virtuelna izložba istog imena.


Stipendisti programa „Petefi“ u poseti Arhivu
28.09.2017.

U okviru programa „Petefi“, koji je pokrenut u proleće 2015. godine od strane mađarskog Sekretarijata za nacionalnu politiku, sa ciljem istraživanja kulture Mađara u dijaspori, grupa istraživača posetila je Istorijski arhiv Subotica.

Sa gostima iz Mađarske razgovarao je direktor Stevan Mačković a o istoriji grada i Arhiva pripovedao im je kolega Zoltan Mesaroš. Zatim su obišli depoe ali i Gradsku kuću i toranj, gde im je kolega Dejan Mrkić ispričao nekoliko zanimljivosti iz prošlosti ovog zdanja.


Deseti Arhivski dan
22.09.2017.

Tradicionalni međunarodni arhivistički skup Arhivski dan, održan je deseti put. Tema ovogodišnjeg skupa bila je „Arhivi između nauke, kulture i uprave”, a posebnim programom obeleženo je i 70 godina delovanja Istorijskog arhiva Subotica. Tim povodom predstavljena je četvorojezična publikacija „Naših prvih 70 godina“, koja na sažet, informativan i celovit način predstavlja presek rada Arhiva. Pored klasičnog knjiškog oblika, Arhiv je predstavio i virtuelnu izložbu istog imena.


Plaketa za doprinos arhivskoj struci i zavičajnoj istoriografiji
18.09.2017.

Istorijski arhiv Subotica je povodom obeležavanja 70 godina rada doneo odluku da ustanovi plaketu za doprinos razvoju arhivske struke i lokalne — zavičajne istoriografije, koja će nositi ime našeg istaknutog kolege – Gašpara Ulmera (1915−2002). Plakete su ove godine dodeljene: Eržebet Apro – arhivskoj savetnici u penziji, Emilu Libmanu i Deže Čusou – istraživačima istorije zdravstva.


3. dani ICARUS-a u Hrvatskoj: Arhivi bez granica
27.03.2017.

Praksa subotičkog Istorijskog arhiva sa e-istraživanjem matičnih knjiga, bila je tema referata direktora ove ustanove, Stevana Mačkovića na konferenciji „Arhivi bez granica“, koja se 16. marta 2017. održavala u Vukovaru (Hrvatska). Ovaj međunarodni skup bio je posvećen implementaciji savremene IT infrastrukture u radu kulturnih i naučnih ustanova i društava.


Noć muzeja Izložba - 115 godina FK Bačka
16.12.2016.

U manifestaciji Noć muzeja, Istorijski arhiv je javnosti prikazao fond broj 40 koji sadrži vanredno zanimljivu građu, ne samo za sportsko društvo  “Bačka” iz Subotice, već i za druge jugoslovenske klubove, fudbalski savez, atletski savez, sokolski pokret i druga sportska, kulturna i građanska udruženja, čije su se aktivnosti preplitale sa našim najstarijim klubom.

Uz postavku međuratne arhive fudbalskog kluba Bačka na deset panoa i u deset vitrina, uvršteno je i prikazivanje filma Aleksandra Lifke iz 1926. godine: “Dvadesetpetogodišnji jubilej Bačke u Subotici”. Dokumenti, plakati, fotografije, štampa, predmeti…izloženi su u vestibilu Gradske kuće, u vitrinama, dok su na panoima izdvojeni oni najzanimljiviji detalji, uz prateći tekst. Za ovu priliku štampana je i podeljena prigodna brošura. Izložbu je u noći 21. maja 2016. godine posetilo oko 3 500 građana.


Deveti subotički arhivski dani
06.12.2016.

Istorijski arhiv u Subotici je i ove godine organizovao dvodnevnu međunarodnu arhivističku konferenciju IX po redu, sa temom: „Arhivi i njihova kulturno-prosvetna delatnost“.

Prvoga dana skupa, je održano stručno osposobljavanje za polaznike iz registratura većih javnih preduzeća.U okviru tečaja održana su predavanja iz oblasti upoznavanja sa delatnošću Istorijskog arhiva i kancelarijskog poslovanja sa praktičnom obukom.

Drugog dana je održan stručni skup na kojem su referate iz kulturno-prosvetne delatnosti koja se obavlja u arhivima održali arhivisti iz više arhiva. Referate je podnelo deset arhivista iz Mađarske, Hrvatske, Arhiva Tuzlanskog kantona i naše zemlje. Govorilo se o stručnim poslovima iz domena kulturno-prosvetne delatnosti o predavanjima sa arhivskom pedagogijom, izložbama u arhivima i van njih, o programu i značaju te o iskustvima ove delatnosti za šire društvo.(Video>>)


Promocija izdanja Istorijskog arhiva Subotice
06.12.2016.

U čitaonici Gradske biblioteke u Subotici je 14. novembra 2016. godine održana promocija izdanja i publikacija čiji je izdavač Istorijski arhiv u Subotici.

Ovom prilikom su predstavljene tri publikacije:

 • Časopis Arhiva “Ex Pannonia” broj 20;
 • Vodič kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Subotice kao naučno-informativno sredstvo i
 • Monografija “Sliv jezera Palić” autora dr Lajoša Hovanja.

O publikacijama su govorili Smiljan Njagul novinar, koji je govorio u uvodnom delu o Arhivu i njegovim publikacijama uopšte. O časopisu “Ex Pannoniji” je govorio direktor Arhiva Stevan Mačković, koji je govorio o istorijatu, temama iz zavičajne istorije o kojima se govori u časopisu i o istraživanju u Arhivu. O objavljenim sveskama “Vodiča” (objavljeno je dve sveske), je govorila Tatjana Segedinčev arhivska savetnica. Ističući značaj ovih knjiga za upoznavanje sa arhivskim fondovima i zbirkama koji se čuvaju u Arhivu, govorivši o njihovom korišćenju od strane istraživača i ostalih korisnika. Kako je prva sveska Vodiča prevedena i objavljena na mađarski jezik, o radu na izdavanju ove sveske je govorila njena urednica Apro Eržebet. Promocija se završila predstavljanjem monografije “Sliv jezera Palić” autora dr Lajoša Hovanja. O ovoj knjizi izuzetno značajnoj za proučavanje istorije jezera pa i njegove okoline je govorio sam autor, iznevši ovom prilikom i niz interesantnih podataka koji se odnose i povezani su sa jezerom Palić.


II međunarodna konferencija povodom 100 godina Velikog rata
03.01.2016.
Konferencija u povodu godišnjice Velikog rata, održana je u Novom Sadu u organizaciji Arhiva Vojvodine. Ovaj naučni skup za temu je imao učešće dobrovoljaca i ulogu civilnog stanovništva u Prvom svetskom ratu.

„Uloga mađarskog stanovništva u raspadu Ugarske” – glasio je naslov referata dr Zoltana Mesaroša iz Istorijskog arhiva Subotice dok je viši arhivista Zoran Veljanović govorio na temu “Nestanak vojnih grobalja iz Prvog svetskog rata na teritoriji Vojvodine – Subotica”.


Predavanje: Istorija Subotice kroz arhivsku građu
U prostorijama Gradske biblioteke „Karlo Bijelicki” u Somboru, 2. oktobra 2015. godine održano je predavanje „Istorija Subotice u XX veku kroz arhivsku građu”. Predavač je bio Zoran Veljanović, viši arhivista u Istorijskom arhivu Subotica.

Program je organizovao Istorijski arhiv Sombor, Gradska biblioteka „Karlo Bijelicki” Sombor, Udruženje građana „Ravangradsko proleće” Sombor i Društvo srpsko-ruskog prijateljstva.

U okviru predavanja pušten je dokumentarni film „Bombardovanje Subotice 1944. godine”, koji je urađen po istoimenoj knjizi Zorana Veljanovića. Autor filma je novinar Tomislav Vojnić.


Ex Pannonia br. 19, septembar 2015.
Časopis Ex Pannonia je izašao iz štampe po devetnaesti put. Novi istraživački radovi na temu zavičajne istorije, zatim studije, prikazi...Na 90 strana nalazi se 16 tekstova uz obilje fotografija iz zbirke Istorijskog arhiva u Subotici. Za Ex Pannoniu i ovaj put pišu Stevan Mačković, Zoran Veljanović, Tatjana Segedinčev i drugi.

Osmi subotički arhivski dan, 18. septembar 2015.
„Osmi subotički arhivski dan”, posvećen međunarodnoj saradnji arhiva, poklopio se sa međunarodnom izbegličkom krizom što je sprečilo goste iz Hrvatske i jedan broj njih iz Mađarske, da po tradiciji posete Suboticu i ovu tradicionalnu konferenciju. Međunarodni karakter ovom skupu su obezbedili gosti iz Tuzle i Budimpešte.

Saradnja sa stranim arhivima u prošlosti, Subotici su donela otkrića kao što je dokument u kojem se pominje naš grad 1391. godine, što je najstariji pisani trag o postojanju Subotice ili, na primer, crtež (veduta) grada i jezera Palić, koji je napravio kartograf austrijske vojske prilikom pohoda protiv Turaka 1697.g.

Razvoj informatičke tehnologije, doneo je mnoge mogućnosti, i tek treba da unapredi saradnju i donese nove rezultate.

Referate su imali: Stevan Mačković (Istorijski arhiv Subotica), Saneta Adrović (Arhiv tuzlanskog kantona, Bosna i Hercegovina), Branimir Andrić (Arhiv Vojvodine), Viktor Haraszti (Arhiv glavnog grada Budimpešte), Vesna Prljević (Istorijski arhiv Užice).


Stručni seminar za službenike ustanova kulture, septembar, 2015. godine
U okviru Arhivskih dana održan je kurs za polaznike iz registratura sa područja nadležnosti Arhiva u Subotici. Ove godine su to bili službenici zaposleni u ustanovama koje obavljaju delatnosti iz oblasti kulture. Upoznavanje sa radom Istorijskog arhiva i obilazak depoa vodio je viši arhivista Zoltan Mesaroš a predavanja iz kancelarijskog poslovanja viši arhivista Zoran Veljanović.

Cilj ove edukacije je da se ukaže na značaj poretka u arhivama i postigne bolji rad arhivara koji rade sa registraturskom građom na terenu.


Noć muzeja, 16. maj 2015.

Kulturnoj manifestaciji „Noć muzeja”, Istorijski arhiv Subotice se pridružio svojom izložbom „70 godina SD Spartak” u vestibilu Gradske kuće. Oni koji pamte „Foto novine” na ogradi restorana Borac na korzou, mogli su da se podsete, a oni koji su mlađi, da po prvi put vide sačuvane fotografije koje su isticane u izlogu, kao vid informisanja. Za ovu priliku, bio je to izbor slika sa starih sportskih borilišta u Subotici, na kojima se vide neki slavni ali i neki zaboravljeni asovi našeg grada.

Prilika da se pogledaju i neki predmeti, dokumenti, plakati i trofeji iz bogate riznice sedamdeset generacija Spartakovaca, učinila je ovu postavku atraktivnom Subotičanima, pa je u jednoj noći izložbu obišlo oko 2.200 posetilaca.


Otvaranje izložbe „70 godina SD Spartak”, 15. maj 2015.

Proslavi jubileja – 70 godina Sportskog društva Spartak, svojom izložbom u vestibilu Gradske kuće, pridružio se i Istorijski arhiv Subotice. Otvaranju izložbe fotografija, plakata, dokumenata i literature o ovoj brojnoj sportskoj „porodici”, prisustvovali su veterani, među njima svetski, evropski i olimpijski šampioni, zatim sportski radnici i gradski dužnosnici na čelu sa gradonačelnikom. Pored građe koju čuva Arhiv, postavku su upotpunili klubovi i sportisti, svojim trofejima i zanimljivim rekvizitima. Izložbu je otvorio direktor Istorijskog arhiva Stevan Mačković.Izložba u Vrbasu – „Crna Gora 1914–1918. kroz objektiv Bele Maćašovskog”

Grupa fotografija „Ratni album dr Bele Maćašovskog iz Prvog svetskog rata” koja se čuva se u Istorijskom arhivu u Subotici, prikazana je u Muzeju Vrbasa 9. maja 2015. godine.

Izložbu u organizaciji Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine, otvorila je Tanja Segedinčev, arhivski savetnik iz Istorijskog arhiva Subotica, koja je i autor prigodnog kataloga.

Eksluzivnost građe pobudila je veliko interesovanje posetilaca izložbe, lokalnih medija i Televizije Crne Gore. Izvesno je da će izložba nakon Vrbasa obići i Novi Sad, Beograd, Crnu Goru...


Izložba u Hrvatskom državnom arhivu

Izložba „Subotica na starim kartama i mapama“ otvorena je 27. marta u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu.

U uvodnom izlaganju, direktor Istorijskog arhiva Subotice Stevan Mačković, predstavio je gostima subotički Arhiv, njegov rad i izdanja. Arhivski savetnik Tatjana Segedinčev izložila je prisutnima podatke o zbirci fotografija koje se čuvaju u IASu, sa posebnim osvrtom na zbirku Maćašovski, čiji su deo prisutni mogli da vide na power point prezentaciji.

Izložbu, koja je dragoceno istorijsko svedočanstvo o razvoju Subotice, Zagrebčani će moći da posete do 20. aprila 2015. godine.


Na Međunarodnoj konferenciji u Novom Sadu

Povodom obeležаvаnjа stogodišnjice početkа Prvog svetskog rаtа, Arhiv Vojvodine je u sаrаdnji sа čаsopisom zа sаvremenu kulturu Vojvodine „Novа misаo”, orgаnizovao Međunаrodnu konferenciju: Arhiv, mediji i kulturа sećаnjа u Prvom svetskom rаtu.

Iz Istorijskog arhiva Subotice, viši arhivista Zorаn Veljаnović izložio je referat na temu : Arhivskа grаđа o srpskim dobrovoljcimа u Istorijskom аrhivu Suboticа – prilog zа istoriju srpskih dobrovoljаcа u Prvom svetskom rаtu.


Prikaz filma „Goli Otok”

U okviru saradnje subotičkog Istorijskog arhiva i Hrvatskog državnog arhiva, u Art bioskopu Lifka 28. i 29. oktobra 2014. godine, prikazan je srednjometražni dokumentarni film o Golom otoku.

Radnja filma „Goli Otok” za temu ima logor na istoimenom ostrvu za vreme trajanja sukoba Tito–Staljin od 1949. do 1955. godine. Režija i kamera Darko Bavoljak, produkcija Art De Facto, koprodukcija Hrvatski državni arhiv (HDA) Zagreb.

Projekciju u Lifki su najavili direktorica HAD dr Vlatka Lemić i direktor subotičkog arhiva Stevan Mačković.


Sedmi subotički arhivski dan

Sedmi subotički arhivski dan bio je posvećen arhivskim zbirkama. Kao i svake godine, manifestacija je okupila arhiviste iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Mađarske. Organizaciju skupa su pomogli Grad Subotica, Fondacija Gabor Betlen i Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Srbije.

Arhivski savetnik Tatjana Segedinčev, u svom referatu je iznela da Istorijski arhiv Subotica pohranjuje 30 veoma značajnih zbirki, kako znamenitih Subotičana, tako i subotičkih projekata. Četiri od njih su označene kao zbirke od izuzetne važnosti – zbirka Jelisavete Lifke, supruge pionira kinematografije na ovim prostorima, zatim zbirka „Tajni arhiv grada Subotice” sa dokumentima od 1700. godine, zatim zbirka Ištvana Ivanjija, kao i zbirka projekata, koja obuhvata sve najznačajnije gradske projekte objekata, od kojih najstariji datira iz 1828. godine.

Osim subotičkih, predstavljena su i arhivska iskustva po pitanju zbirki iz Budimpešte, Osijeka, Novog Sada, Tuzle, Zrenjanina, Vukovara i Sombora, Vojvodine i Županije Bač-Kiškun.


EX Pannonia br. 18

Časopis Ex Pannonia u izdanju Istorijskog arhiva Subotice, ove godine na 120 strana donosi studije, prikaze i radove koji za temu imaju zavičajnu istoriju i arhivistiku. Stogodišnjici Velikog rata posvećena su dva teksta koji za izvore imaju sačuvanu arhivsku građu. Pored toga, u ovom broju su i teme iz subotičke istorije zdravstva, arhitekture, javnih službi i dr.


Izložba „Tragač za zvijezdama”

Povodom 250 godina rođenja hrvatskog astronoma i matematičara Danijela Mirka Bogdanića i 200 godina završetka Lipskijeve geografske karte Ugarske, 29. avgusta 2014. godine u Gradskom muzeju je otvorena izložba „Tragač za zvezdama”. Organizatori izložbe su Hrvatski državni arhiv, Mađarski državni arhiv, Istorijski arhiv u Subotici i Gradski muzej Subotica, pa su se ovim povodom gostima obratili gosti iz Mađarske i Hrvatske, a u ime domaćina to je učinio Stevan Mačković, direktor Istorijskog arhiva Subotice.

Izložbu je otvorila Etela Jerinkić, pomoćnica gradonačelnika za oblast kulture.

Donoseći repliku Lipskijeve geografske karte u celini, ova postavka ima još nekoliko izvornih bogato ilustrovanih listova i 38 kaširanih panoa i predstavlja izuzetan naučni rad hrvatskog naučnika otklanjajući nepravdu kojom je ovaj međunarodni naučnik, matematičar, astronom i geodeta bačen u zaborav.


Radionica Društva arhivskih radnika na Paliću

Na Paliću je u 5. juna 2014. godine, u ugostiteljskom objektu „Kapetanski rit“, održana stručna arhivistička radionica DARV1/2014: Vodiči kroz arhivske fondove u Vojvodini u organizaciji Društva arhivskih radnika Vojvodine.

Vodič kroz arhivsku građu svakog arhiva predstavlja osnovno i ključno naučno informativno sredstvo, čija je izrada zakonska obaveza za sve arhive. Na radionici se govorilo o metodologiji i standardima, kao i mnogim drugim pitanjima u vezi izrade (pisanja) Vodiča kroz arhivske fondove za arhive u Vojvodini.

Učesnici Radionice DARV 1/2014 su bili: Istorijski arhivi (odnosno arhivisti koji rade na izradi Vodiča): Novi Sad , Senta, Subotica, Sombor, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Bela Crkva, Sr. Mitrovica, Arhiv Vojvodine, Arhiv SANU u Sremskim Karlovcima, Rukopisno odeljenje Matice srpske.


Ex Pannonia br. 17

Istoriografsko-arhivistički časopis u izdanju Istorijskog arhiva Subotica, jedini je ove vrste u severnoj Bačkoj. I ovaj broj upoznaje čitaoce sa arhivskom građom Istorijskog arhiva Subotica dajući čitaocu mogućnost da spozna delove pojedinog fonda ili čitav fond ili zbirku. Tu su originalni neobjavljivani istraživački radovi na teme iz ovog kraja a kako naziv edicije glasi Ex Pannonia, prisutne su i teme vezane za šire područje severne Bačke i Banata, odnosno severne Vojvodine.


Od septembra omogućeno E-istraživanje matičnih knjiga

Od 2. septembra, dugo najavljivan projekat Istorijskog arhiva Subotica E-istraživanja crkvenih matičnih knjiga, krenuo je sa svojom probnom–test fazom. Na internetskoj stranci Istorijskog arhiva www.suarhiv.co.rs, postaviće se poseban link: http://e-arhiva.suarhiv.co.rs, u okviru koga će se zainteresovani moći prijaviti popunjavajući svoj zahtev za pristup E-istraživanju. Nakon neophodne registracije i dobijanja odgovarajuće šifre, istraživačima će biti omogućena pretraga iz postojeće baze podataka, odnosno skeniranih stranica matičnih knjiga, po godinama njihovog nastanka, teritorijama koju su pokrivale i abecednim upisima prezimena.


Bibliografija Ex Pannonia 1-16, 1996–2012

U želji da izađu u susret istraživačima prošlosti i omoguće uvid u rad zaposlenih arhivista i ostalih saradnika na časopisu EX PANNONIA, autori Zoran Veljanović i Dijana Musin priredili su bibliografiju ovog izdanja.

„Bibliografija Ex Pannonia 1-16, 1996–2012“ ima za zadatak da pored ostalih naučno-informativnih sredstava o arhivskoj građi, istraživačima predoči i ovu publikaciju. Kao i sve bibliografije, i ova treba da pokaže gde se nalaze štampane informacije o predmetu koji proučavaju.

Do izlaženja ove bibliografije, na 1250 stranica "Ex Pannonia" objavljeno je 155 tekstova od skoro stotinu autora, najviše iz istorije i arhivistike, a manje iz muzeologije, istorije književnosti, istorije muzike, etnologije, ekologije, biologije...

Izdavač bibliografije je "Malo istorijsko društvo" iz Novog Sada i Gradska biblioteka Novi Sad. Tiraž je 150 primeraka.


Izložba za Dan grada

Istorijski arhiv Subotica, Gradski muzej i Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture, pridružili su se obeležavanju Dana grada prigodnom izložbom o gradnji i jednovekovnom trajanju subotičke Gradske kuće.

Izložbu je otvorio gradonačelnik Subotice. Dok je na trgu policija sa psima tražila nepostojeću bombu za koju je neko dojavio, iza debelih zidina Varoške kuće gradonačelnik Modest Dulić je gostima izneo podatak da su za vreme rata ovde čuvane najvažnije stvari, upravo zbog činjenice koliko je jaka i bezbedna ova građevina.

U svom nadahnutom govoru podsetio je brojne goste kako su se ovde donosile mnoge važne odluke, da su tu dolazili vladari, od kralja Aleksandra do Tita i njegovih naslednika, ali da je ona uvek pripadala i ostalim građanima. Tu su se venčavali, upisivali u matične knjige posle rođenja, dolazili na koncerte i izložbe ili se pak skrivali od pljuska ispod njenih lukova. Iz praktičnih i sentimentalnih razloga, ona je uvek deo naših života. Na otvaranju je ispred Istorijskog arhiva Subotice govorio prof. Zoltan Mesaroš:

„Sto godina je dug period koji prevazilazi prosečnu dužinu ljudskog života, pa danas nemamo svedoka izgradnje i otvaranja Gradske kuće. Ali je zato Gradska kuća svedok života Subotice...“


Izašao je "VODIČ kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Subotica"
Istorijski arhiv Subotice je do sada prezentovao svoje fondove u dve knjige Vodiča, godine 1970. i 1977, gde su predstavljeni fondovi i zbirke koje su tada bile evidentirane. U prvom vodiču je predstavljeno 143. fonda i zbirke a u drugom 191.

U međuvremenu je u Arhiv primljeno mnogo nove arhivske građe. Danas imamo na raspolaganju 473 fonda i zbirke od kojih je 220 predstavljeno u prvoj svesci novog izdanja Vodiča. Drugu svesku, koja je u pripremi, priređuju Zoran Veljanović i Tatjana Segedinčev koji su autori i prve sveske. Odgovorni urednik je Stevan Mačković a izdavač Istorijski arhiv Subotice.


Novi broj časopisa Ex Pannonia
Godišnjak Ex Panonnia ovog septembra izlazi na 100 strana, u izdanju Istorijskog arhiva Subotice. Časopis sadrži radove na teme iz lokalne istorije i arhivistike.

Ex Pannonia je jedan od nezaobilaznih stepenika svakom znatiželjniku koji želi da sazna o pojedinim segmentima prošlosti severne Bačke i Subotice, baš kao i onima koji bi želeli, bilo profesionalno ili saznajno, da se približe arhivistici ili nekoj od njenih disciplina.


Peti "Arhivski dan"
U svakom trenutku oko nas nastaje more dokumenata. Kako sačuvati ono što je od toga vredno za generacije koje dolaze?

Arhiv je deo kolektivnog pamćenja i njegova misija je da vodi računa o tome i pre nego što građa dođe u njegove depoe. On nije groblje papira već rasadnik. Svaki dokument čeka da jednom bude ponovo pronađen.

Ove godine je Istorijski arhiv Subotice po peti put organizovao stručno savetovanje pod nazivom "Arhivski dan".

Gosti iz zemlje i inostranstva svake godine obrađuju određenu temu a juče je to bila Spoljna služba. Ona se bavi dokumentima koja su u nastajanju u preduzećima i institucijama. Ti dokumenti još imaju upotrebnu vrednost za svoje organizacije, a Spoljna služba Istorijskog arhiva daje savete kako se oni najbolje odlažu da bi jednog dana dospeli u Arhiv u najvećem redu.

Njen zadatak je i da savetuje kako je najbolje skladištiti svoje spise radi efektnijeg poslovanja.


Istorijski arhiv u Noći muzeja
Manifestaciji Noć muzeja, Istorijski arhiv se pridružio maja 2012. godine sa svojom izložbom TRI GRADSKE KUĆE.

Postavku u vestibilu Gradske kuće u "najkulturnijoj noći", posetilo je više od tri hiljade ljudi svih generacija. Subotičani, ali i gosti iz drugih zemalja, među kojima neki i iz dalekog Japana, svraćali su da razgledaju izložbu sve do iza ponoći.

Vodiči i tumači postavke bili su arhivisti Zoltan Mesaroš i Zoran Vukelić.


Subotička Gradska kuća u Sentešu

Gradska kuća u Subotici koja ove godine obeležava vek svog postojanja, ima svoju vršnjakinju u gradiću Senteš (Szentes) u Mađarskoj. Tom prigodom, u gradskoj galeriji ove varoši, otvorena izložba dokumenata o njenom nastanku i trajanju, a kao naročiti gost sa svojom postavkom je bio i Istorijski arhiv Subotice.

Slikama, dokumentima i zanimljivim detaljima subotičke lepotice, upotpunjena je ova izložba.

Na otvaranju su se brojnim gostima obratili gradonačelnik i direktori senteškog i subotičkog Istorijskog arhiva, nakon čega je resitalom i pesmom uveličan ovaj događaj.


Šesti arhivski dan
22.09.2013.

Zaposleni u Istorijskom arhivu Subotica bili su domaćini međunarodne arhivističke konferencije "Šesti arhivski dan", koja je održana u Velikoj većnici subotičke gradske kuće, 20. septembra 2013. godine. O temi konferencije, pod nazivom "Javnost i arhiv", raspravljali su arhivisti iz Istorijskog arhiva Subotica, Arhiva županije Bač-Kiškun, Istorijskog arhiva Bela Crkva, Arhiva glavnog grada Budimpešta, Državnog arhiva Vukovar, Arhiva tuzlanskog kantona, Arhiva županije Baranja i Istorijskog arhiva grada Novog Sada. Domaćini i gosti pripremili su radove iz arhivistike, u kojima je prikazana uloga i značaj arhiva za život i razumevanje u mikro i makro društvenim zajednicama.XII Arhivski dan u Kečkemetu

Delegacija Istorijskog arhiva Subotica je 3. oktobra 2011. godine prisustvovala XII Arhivskom danu u Kečkemetu. Tema ovog skupa bila je Iz istorije industrije i zanatstva županije Bač-Kiškun. Subotički arhiv je predstavio Stevan Mačković, direktor sa referatom Nacionalni sastav subotičkih industrijalaca u periodu između dva svetska rata.


Četvrti arhivski dan

Istorijski arhiv Subotica organizovao je 21. septembra 2011. međunarodni arhivistički skup – IV "Arhivski dan" na temu "Lokalna – zavičajna istoriografija i arhivi". Na savetovanju je sudelovalo 70 arhivskih radnika iz 10 arhiva Vojvodine, Hrvatske i Mađarske. Na programu je predstavljeno 13 stručnih radova. Iz Arhiva Subotice predavanje su održali dr Zoltan Mesaroš i Zoran Vukelić pod naslovom "Kako koristiti arhivsko gradivo u istraživanju lokalne istorije" s osvrtom na upravne fondove.

Za preuzimanja prikazanih referata kliknite ovde.

Izložbu su pomogli:

 • Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije
 • Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
 • Grad Subotica
 • Mađarsko nacionalno veće

Savetovanje arhivskih radnika

U organizaciji DARV 18-19. septembra 2011. godine održano je savetovanje arhivskih radnika u Zrenjaninu na temu „Arhivi i javnost u savremenom društvu“ i „Sređivanje arhivskih fondova iz oblasti uprave i javnih službi“. Subotički Arhiv su svojim referatima predstavili Zoran Veljanović: Arhivi i javnost (Prilog za teoriju arhivske delatnosti) i Tatjana Segedinčev: Arhivska građa Gradskog poglavarstva Subotice 1918-1941, nastanak, način sređivanja i perspektiva.


Subotica na starim kartama i mapama

U vestibilu Gradske kuće 2.09.2011. godine postavljena je izložba Istorijskog arhiva Subotica sa 39 eksponata pod nazivom „Subotica na starim kartama i mapama“. Tokom tri nedelje izložbu je pogledalo 2300 posetilaca.

Konferenciju su pomogli:

 • Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije
 • Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
 • Grad Subotica
 • Mađarsko nacionalno veće