Troškovnik

Pružene usluge iz troškovnika se uplaćuju na sopstveni tekući račun Istorijskog arhiva Subotica 840-111668-65.