Пословање архива

Уговор о финансирању делатности установе Историјски архив Суботица у 2023. години

Програм рада установе Историјски архив Суботица за 2022. годину

Извештај о раду Историјског архива Суботица за 2021. годину

Уговор о финансирању делатности установе Историјски архив Суботица у 2021. години

Финансијски планови



Финансијски извештаји



Завршни рачуни

Завршни рачун 2016.


Завршни рачун за 2015.