Јавне набавке

Набавке на које се закон не примењује за 2022. годину

Набавке на које се закон не примењује за 2021. годину

Правилник о начину обављања послова јавних набавки

Кратки преглед извршења поступака на које се Закон не примењује за 2020. годину

План јавних набавки за 2020. годину

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 2/19 - Набавка путничког аутомобила (2019)Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1/19 - Набавка електричне енергије (2019)Правилник - 2015Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1/15 - Набавка електричне енергије (2015)Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1/14 - Набавка електричне енергије (2014)