Јавне набавке

Набавке на које се закон не примењује за 2023. годину

Набавке на које се закон не примењује за 2022. годину

Набавке на које се закон не примењује за 2021. годину

Правилник о начину обављања послова јавних набавки

Кратки преглед извршења поступака на које се Закон не примењује за 2020. годину

План јавних набавки за 2020. годину

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 2/19 - Набавка путничког аутомобила (2019)Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1/19 - Набавка електричне енергије (2019)Правилник - 2015Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1/15 - Набавка електричне енергије (2015)Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1/14 - Набавка електричне енергије (2014)