Информатор о раду

Информатор је сачињен према Упутству за објављивање информатора о раду државног органа (Службени гласник РС, број 57/05). Одговорно лице за тачност података у информатору је руководилац Центра за информације Санела Плетикосић, архивиста. Први Информатор је објављен априла 2014. године на вебсајту Историјског архива Суботица.

Актуелни информатор можете преузети преко следећег линка:

ПРЕУЗИМАЊЕ