Trinaesti arhivski dan

U proleće ove 2020. godine, sa samim izbijanjem pandemije i proglašavanjem vanrednog stanja u zemlji, Arhiv je, iz razumljivih razloga, morao da prilagođava celokupnu svoju aktivnost, pa i onu na polju kulturno prosvetne delatnosti. U skladu sa tim odlučio je da otkaže pripreme za održavanje 13. arhivskog dana – naše međunarodne arhivističke konferencije.

No, kako bi održali određeni kontinuitet uz nadu da će se iduće godine konferencija održati u punom formatu, pripremili smo virtuelno obeležavanje 13. arhivskog dana uz prigodnu temu – O epidemijama u Subotici kroz arhivsku građu.

Načinili smo odabir od već napisanih i objavljenih radova na tu temu, dopunili ih sa izborom arhivske građe koja svedoči o zdravstvu i epidemiološkom stanju u ranijim vremenima i postavili ih na naš sajt.

Odabrani radovi:


Rad Arhiva za vreme pandemije izazvane virusom Covid-19

Dana 16.03.2020. godine uvedene su mere Vlade RS (donete na osnovu Odluke o uvođenju vanrednog stanja) koje su se između ostalog odnosile na organizaciju rada kod poslodavaca, pa tako i naše ustanove.

U tom smislu, Arhiv je pokušao da se prilagodi pomenutoj meri, pa je 17.03.2020. godine direktor Arhiva doneo Odluku o načinu rada Arhiv za vreme trajanja vanrednog stanja.

Ova odluka je sadržavala mere privremenog ograničenja primanja stranaka u prostorije Arhiva. Dakle, stranke su svoje zahteve mogle dostaviti putem poštanske službe ili elektronske pošte, dok je prijem istraživača u prostoriju čitaonice privremeno bio obustavljen. Pored navedenog, zaposleni u spoljnoj službi obustavili su svoj rad na terenu –obilazak registratura radi davanja stručne pomoći. Rad zaposlenih arhivista u Arhivu bio je organizovan na način da ne ugrožavaju bezbednost i zdravlje ostalih. To je značilo da je omogućen rad od kuće zaposlenima koji su pre svega spadali u rizičnu kategoriju (stariji zaposleni, zaposleni sa istorijom bolesti kao i zaposleni koji imaju malu decu). Zaposleni koji bi radne zadatke obavljani u prostorijama Arhiva bili su organizovani na rad po dežurstva, što je izgledalo tako da se smenjivali sedmično-do tri zaposlena.

U ovom ritmu Arhiv je funkcionisao sve do 07.05.2020. godine kada je Narodna Skupština RS donela odluku o ukidanju vanrednog stanja. U skladu sa instrukcijama o organizaciji radnih procesa u primeni mera zaštite od zarazne bolesti Covid-19 nakon ukidanja vanrednog stanja zaposleni koji su posao obavljali od kuće polako su se vratili na radu u službene prostorije Arhiva.

Iako je ukinuto vanredno stanje na snazi su i dalje bile mere koje su podrazumevale ograničen rad sa strankama i istraživačima - po sistemu da je u službenim prostorijama mogla da boravi po jedna stranka, dok su se potencijalni istraživači trebali najaviti svoj dolazak (u čitaonici boravi po jedan istraživač). Od sredine marta ove godine pa do danas zaštitne maske su postale naša svakodnevica. Arhiv je uspeo da obezbedi skromnu količinu zaštitnih maski za svoje zaposlene kao i dezinfekciona sredstva za održavanje čistoće u službenim prostorijama ustanove.

Početkom septembra ove godine na sastanku stručnog saveta Arhiva doneta je odluka da se 13. Subotički arhivski dani odlože. Direktor je izneo svoj stav da se usled pandemije izazvane virusom Covid-19, 13. arhivski dani održe u krugu zaposlenih, bez prisustva javnosti. Kako se situacija sa virusom Covid-19 pogoršala, 26. novembra ove godine gradonačelnik Subotice je uveo vanredno stanje na teritoriji Grada Subotice i okoline. To je za naču ustanovu značilo da se ponovo uvede odnosno omogući rad od kuće i rad u smenama. Ova odluka je na snazi do dan danas i ostaje nam da se nadamo se da će uskoro situacija stabilizovati.