Архивски дани

Историјски архив Суботица од 2008. године организује и одржава Суботички архивски дан. То је стручна конференција међународног карактера, где колеге из сродних институција из наше и суседних земаља, имају прилику да одрже реферат на одређену архивистичку тему. Размена искуства овог типа је јако значајна за напредак праксе, као и превазилажење одређених изазове с којима се архивисти свакодневно суочавају.

Након пријема и регистрације учесника и гостију, отвара се састанак и следи радни део тј. подношење реферата, обично из два дела. Предавање је пропраћено видео презентацијом ако аутори то укључе у своје излагање и омогућен је симултани превод са српског на мађарски језик и обрнуто. Архивски дани се одржавају у Великој већници суботичке Градске куће.

Од 2012. године, сваке године у склопу конференције Архивски дани Историјски архив Суботице одржава и радионицу за стручно оспособљавање запослених у регистратурама (запослених у просветним институцијама и правника, секретара у рачуновођа културних установа), из области канцеларијског и архивског пословања. Радионица се одржава у просторијама читаонице историјског архива, дан пре саме конференције.