Упутство за примену Закона о архивској грађи и архивској делатности

ПРОЧИТАЈТЕ ОСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ И УПУТСТВА ЗА УСПЕШНУ ПРИМЕНУ ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И САРАДЊУ СА ИСТОРИЈСКИМ АРХИВОМ СУБОТИЦА:


Запослени у Служби заштите архивске грађе ван архива:

Зоран Вукелић

zoran.vukelic@suarhiv.co.rs

Телефон: 065/354-23-73

Горан Стантић

goran.stantic@suarhiv.co.rs

Телефон: 024/626-863, 064/465-4730