Архивска грађа

Регистар фондова Историјског архива Суботица

регистар фондова

Ф. 164 - Збирка диплома

Друга диплома царице Марије Терезије из 1779. којом је Суботица добила статус слободног краљевског града.

Диплома Изворни текст Превод

Ф. 179 - Selecta Ivanyiana

I кутија

фасцикла 1

Архивска грађа од великог значаја

Ф. 3 Збирка карата и планова (1556-1976)

Одабране мапе