Segédletek

Az levéltári anyag sikeresebb kutatását segédletek teszik lehetővé. Ilyenek a fondjegyzék, a raktári jegyzék, a repertórium és a regeszta.