A levéltári anyag és a levéltári könyvtár használata


Elérhetőség
A Szabadkai Történelmi Levéltár fondjai és gyűjteményei a Levéltár olvasótermében állnak a kutatók rendelkezésére. Hivatalos szervek vagy magánszemélyek hivatalos vagy magáncélra vonatkozó kérelmeinek pedig a Kultúrjavakról és a Közigazgatásról szóló törvény jogszabályai alapján tesz eleget - az azonosított iratokról tartalmi kivonatot esetleg hiteles másolatot ad ki. A Levéltár valamennyi iratával az érdeklődő közönség kiállításokon ill. a forráskiadványokban is megismerkedhet. Külföldi állampolgárok a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkáráság engedélyével kutathatnak.

Olvasóterem

A kutatószolgálat és szakkönyvtár nyitvatartási ideje

Kedd 9:30-13:30
Szerda 9:30-13:30
Csütörtök 9:30-13:30
Péntek 9:30-13:30

A Levéltár a kutatótermi szabályzatban határozza meg a levéltári anyag kutatótermi használatának rendjét, az igénybe vehető szolgáltatások körét és módját. Bővebb információért kattintson ide.


Fondok és gyűjtemények

A Szabadkai Történelmi Levéltár feladatai az alapító okirat és a Kultúrjavak védelméről szóló törvény értelmében nyilvántartja, már az iratképzőnél előző védelemben részesíti, gyűjti, átveszi, őrzi, rendszerezi, valamint az érdeklődők rendelkezésére bocsájtja és közzéteszi a levéltári anyagot. A Levéltár állománya 441 fondot és gyűjteményt ölel fel, ami több mint 5000 folyóméter iratanyagot tesz ki.

A fondokról és gyűjteményekről a Levéltár fondjegyzéke nyújt alapvető tájékoztatást. Megadja a fond törzsszámát, címét és évkörét.

A jegyzék megtekintéséhez kattintson ide.


Könyvtár

A levéltárban működő szakkönyvtár a levéltári feldolgozó munka, ügyvitel illetve a kutatás segítése céljából olyan kiadványokat gyűjt, amelyek a történelem és más hasonló társadalomtudományokkal foglalkoznak, és amelyek javarészt a Szabadkai Történelmi Levéltár gyűjtőkörére (az Észak-bácskai Kerület - Szabadka, Topolya és Kishegyes községek) vonatkoznak, kiegészítik és megjelentetik a levéltári anyagot.

A könyvtár állománya 5000 címet foglal magába, úgy könyv mint periódikus kiadvány formájában. Ezeket az érdeklődő közönség a kutatóteremben használhatja minden munkanapon 9.30 és 13.30 óra között. A Levéltár könyvtára zárt típusú, így könyveink csak a kutatóteremben használhatók. Az olvasóforgalomról folyamatos nyilvántartást vezetünk. A kutatók betűrendes leíró és tárgyi katalógus segítségével választják ki a könyvet, majd egy törzslap és őrjegy kitöltése után használhatják is azt. Szükség szerint fénymásolatok is igényelhetők.