Közbeszerzés
   

Javna nabavka male vrednosti JNMV 1/19 - Nabavka električne energije (2019)

       

   

Szabályzat (2015)

       

   

Kisértékű közbeszerzés JNMV 1/15 - villamos energia beszerzése

       

   

Kisértékű közbeszerzés JNMV 1/14 - villamos energia beszerzése