Javne nabavke
   

Javna nabavka male vrednosti JNMV 1/19 - Nabavka električne energije (2019)

       

   

Pravilnik - 2015

       

   

Javna nabavka male vrednosti JNMV 1/15 - Nabavka električne energije (2015)

       

   

Javna nabavka male vrednosti JNMV 1/14 - Nabavka električne energije (2014)