Cjenik

Pružene usluge iz cjenika se uplaćuju na vlastiti tekući račun Povijesnog arhiva Subotica 840-111668-65.