Prijevod na hrvatski jezik
Prijevod na hrvatski jezik je omogućioPokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Legaliziranje softvera
Legaliziranje softvera na računalima Povijesnog arhiva Subotica realizirano je uz sudjelovanje Kulturnog saveza vojvođanskih Mađara i uz potporu Ministarstva za upravu, propise i pravdu Mađarske


Materijalna potpora fondacije „Bethlen”
Realiziranje stručnih skupova i modernizaciju računarskog sustava Arhiva omogućila je materijalna potpora fondacije "Bethlen".


Donacija Mađarskog nacionalnog savjeta

U lipnju 2020. godine Mađarski nacionalni savjet ustupio je na korišćenje Povijesnom arhivu Subotica kompjutersku opremu i fotokopir aparat u vrednosti od gotovo 500.000 dinara.

MNT logo