Tajništvo
PRIJEM STRANAKA:
Ured broj 329., od 9.30 do 13.30 (osim ponedjeljka)

Telefon: 024/626-889, 024/626-865

E-mail:
info@suarhiv.co.rs

Osobe zadužene za rad sa strankama:
Sanela Pletikosić
sanela.pletikosic@suarhiv.co.rs
Nevenka Beronja
nevenka.beronja@suarhiv.co.rs

Postupak
Korištenje arhivskog gradiva za potrebe državnih tijela i za ostvarivanje prava građana i pravnih osoba (za reguliranja radnog odnosa, mirovina, socijalnih, obiteljskih, imovinsko-pravnih i drugih pitanja) obavlja se preko Tajništva Povijesnog arhiva Subotica (ured br. 329). Zahtjev za izdavanje uvjerenja, ovjerenog prijepisa kopije (ili preslike) podnosi se u pisanom obliku, uz navođenje svrhe za koju je potrebna tražena isprava, kao i podataka potrebnih za pronalaženje izvornika. Arhiv izdaje ovjerene prijepise ili preslike samo iz onog arhivskog gradiva čije izvornike čuva.