Arhivska građa

Registar fondova Povijesnog arhiva Subotica

registar fondova

F. 164 - Zbirka diploma

Druga diploma carice Marije Terezije iz 1779. kojom je Subotica dobila status slobodnog kraljevskog grada.

Diploma Izvorni tekst Prijevod

F. 179 - Selecta Ivanyiana

I kutija

fascikla 1

Arhivska građa od velikog značaja

F. 3 Zbirka karata i planova (1556-1976)

Odabrane mape