Обавештење

Истраживачи који желе да користе услуге архива могу то да учине уз претходну најаву путем електронске поште на info@suarhiv.co.rs

Молимо ствараоце архивске грађе и документарног материјала да препис архивске књиге достављају електронским путем на адресe zoran.vukelic@suarhiv.co.rs и goran.stantic@suarhiv.co.rs

ПРИМЕНА УРЕДБЕ О ЈЕДИНСТВЕНИМ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ ЗАХТЕВИМА И ПРОЦЕДУРАМА ЗА ЧУВАЊЕ И ЗАШТИТУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ


Пријава за учешће

Пријаве пошаљите на: info@suarhiv.co.rs