Обавештење

Обавештење 8. април 2021.

Истраживачи који желе да користе услуге архива могу то да учине уз претходну најаву путем електронске поште на info@suarhiv.co.rs, док странке то треба да учине на: nevenka.beronja@suarhiv.co.rs