You are here:   Home  /  Art  /  1751

1751

Osnivanje arhiva:

Koliko je dug kontinuitet čuvanja arhivalija u našem gradu govori nam podatak da od 1751. godine postoji prostorija – arhiv, koja je bila namenjena za čuvanje prepiske nastale radom gradske uprave. Naime, te godine je izgrađena prva Gradska kuća koja je imala svega četiri prostorije a jedna od njih je bila arhiva. Zahvaljujući toj činjenici ostvareni su uslovi za čuvanje dokumenata koji su nastajali delovanjem gradske uprave Subotice počevši od 1743. godine, kada grad stiče municipalnu samostalnost i dobija civilnu građansku samoupravu. Od toga perioda, sačuvani su tragovi vođenja administracije, kao posledica delovanja gradske uprave. Oni se nastavljaju u kontinuitetu u potonjim istorijskim periodima, Habsburške monarhije, Austro-ugarske monarhije, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevine Jugoslavije, sve do sedamdesetih godina dvadsetog veka. Ova arhivska građa odražava ekonomski, politički i kulturni život ljudi na ovom podneblju.

  1751  /  Art  /  Last Updated September 20, 2017 by admin  /