Kolektiv ustanove

Direktor
Stevan Mačković
- arhivski savetnik -
stevan.mackovic@suarhiv.co.rs
024/524-033, 626-866

Sekretar
Gerhardt Rudolf
rudolf.gerhardt@suarhiv.co.rs
626-889

Knjigovođa - bilansista

Tamara Petković
tamara.petkovic@suarhiv.co.rs
626-737

Zaposleni u Službi zaštite arhivske građe van arhiva
Zoran Vukelić
-viši arhivist-
zoran.vukelic@suarhiv.co.rs
626-863
Goran Stantić
-arhivista-
goran.stantic@suarhiv.co.rs
626-863


Arhivski savetnici

Zolna Matijević
zolna.matijevic@suarhiv.co.rs
626-864
Tatjana Segedinčev
tatjana.segedincev@suarhiv.co.rs
626-867

Viši arhivist
Mészáros Zoltán
mzolta@suarhiv.co.rs
626-869

Arhivisti
Dijana Borenović
dijana.borenovic@suarhiv.co.rs
626-864
Halász Tibor
halasz.tibor@suarhiv.co.rs
626-867

Arhivski pomoćnici
Branislav Egić
-arhivski pomoćnik-
branislav.egic@suarhiv.co.rs
551-171
Dejan Mrkić
-arhivski pomoćnik-
dejan.mrkic@suarhiv.co.rs
626-869
Lévai Hajnalka
-arhivski pomoćnik I. vrste-
levai.hajnalka@suarhiv.co.rs
626-868
Nevenka Beronja
-arhivski pomoćnik-
nevenka.beronja@suarhiv.co.rs
626-865

Pravnica

Sanela Pletikosić
-arhivista-
sanela.pletikosic@suarhiv.co.rs
626-867

Informatičar

Bojan Samardžija
bojan.samardzija@suarhiv.co.rs
626-868

Administrativni radnik
Simon Róbert
simon.robert@suarhiv.co.rs
626-737

Manipulant
Željko Vidaković
zeljko.vidakovic@suarhiv.co.rs
626-863

Osobe za održavanje čistoće - kuriri
Hegedűs Mária
Vesna Vujković