Javne nabavke

Nabavke na koje se zakon ne primenjuje

Pravilnik o načinu obavljanja poslova javnih nabavki

Kratki pregled izvršenja postupaka na koje se Zakon ne primenjuje za 2020. godinu

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Javna nabavka male vrednosti JNMV 2/19 - Nabavka putničkog automobila (2019)Javna nabavka male vrednosti JNMV 1/19 - Nabavka električne energije (2019)Pravilnik - 2015Javna nabavka male vrednosti JNMV 1/15 - Nabavka električne energije (2015)Javna nabavka male vrednosti JNMV 1/14 - Nabavka električne energije (2014)