Pravilnik - 2015
Pravilnik o javnim nabavkama (2015)

Javna nabavka male vrednosti JNMV 1/15 - Nabavka električne energije (2015)
Poziv za javnu nabavku
Konkursna dokumentacija
Ugovor

Javna nabavka male vrednosti JNMV 1/14 - Nabavka električne energije (2014)
Poziv za javnu nabavku
Konkursna dokumentacija
Zapisnik o otvaranju ponuda
Izveštaj o stručnoj oceni ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Ugovor

Troškovnik

Pružene usluge iz troškovnika se uplaćuju na sopstveni tekući račun Istorijskog arhiva Subotica 840-111668-65.