Prevod na hrvatski jezik je omogućio
Prevod na hrvatski jezik je omogućioPokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Legalizacija operativnih sistema
Legalizovanje softvera na računarima Istorijskog arhiva Subotica je realizovano sa učesćem Kulturnog saveza vojvođanskih Mađara uz podršku Ministarstvo za upravu, propise i pravda (Mađarska)


Materijalna podrška fondacije „Bethlen”
Realizaciju stručnih skupova i modernizaciju računarskog sistema Arhiva omogućila je materijalna podrška fondacije "Bethlen".


Donacija Mađarskog nacionalnog saveta

U junu 2020. godine Mađarski nacionalni savet ustupio je na korišćenje Istorijskom arhivu Subotica kompjutersku opremu i fotokopir aparat u vrednosti od gotovo 500.000 dinara.

MNT logo