Istorijski arhiv Subotica organizuje međunarodni arhivistički skup

Deseti subotički arhivski dan sa temom: ARHIVI IZMEĐU KULTURE, NAUKE I UPRAVE

U okviru programa se obeležava i 70 godina delovanja Arhiva.

Vreme i mesto održavanja skupa: 21. i 22 septembar 2017. (četvrtak, petak) Velika većnica Gradske kuće.

PROGRAM, RADNI DEO:

Četvrtak 21. septembar 2017.

  • prijem i registracija učesnika i gostiju 10.30
  • otvaranje, muzička tačka i pozdravne reči 11.00
  • radni deo – podnošenje referata (uz video prezentacije i simultani prevod)

Petak 22. septembar 2017.

  • fakultativni program, obilazak znamenitosti

Srdačno Vas pozivamo da mu prisustvujete, odnosno da do 1. septembra 2017. prijavite izlagača sa referatom na tu temu kao i ukupan broj učesnika iz vaše ustanove. Predviđena dužina izlaganja je 15-20 minuta a osigurana je oprema za video prezentaciju i simultani prevod.