Sekretarijat
PRIJEM STRANAKA:
Kancelarija broj 329, od 9.30 do 13.30 (IZUZEV PONEDELJKA)

Telefon: 024/626-889, 024/626-865

E-mail:
info@suarhiv.co.rs

Zadužena lica za rad sa strankama:
Sanela Pletikosić
sanela.pletikosic@suarhiv.co.rs
Nevenka Beronja
nevenka.beronja@suarhiv.co.rs

Postupak
Korišćenje arhivske građe za potrebe državnih organa i za ostvarivanje prava građana i pravnih lica (za regulisanja radnog odnosa, penzija, socijalnih, porodičnih, imovinsko-pravnih i drugih pitanja) vrši se preko Sekretarijata Istorijskog arhiva Subotica (kancelarija br. 329). Zahtev za izdavanje uverenja, overenog prepisa ili kopije podnosi se u pisanom obliku, uz navođenje svrhe za koju je potrebna tražena isprava, kao i podataka potrebnih za pronalaženje originala. Arhiv izdaje overene prepise ili kopije samo iz one arhivske građe čije originale čuva.