Analitički inventari

Radi uspešnijeg istraživanja pojedinih oblasti i pronalaženja podataka sadržanih u arhivskoj građi korisnicima stoje na raspolaganju naučno-informativna sredstva kao što su Vodič kroz fondove i zbirke, zatim sumarni inventari pojedinih fondova i zbirki, kao i analitički inventari i regesta.

F. 3 Kartografska zbirka 1556
Analitički popis kartografske zbirke

F. 8 Zbirka plakata
Analitički inventar zbirke plakata

F. 47 Gradsko poglavarstvo - Subotica (1918-1941); 1919-1942 (deo fonda)
Gradski fizikat (1919-1941)
Ured gradskog velikog beležnika (1919-1931) - sveska br.: 1
Ured gradskog velikog beležnika (1919-1931) - sveska br.: 2
Ured gradskog velikog beležnika (1919-1931) - sveska br.: 3
Ured gradskog velikog beležnika (1919-1931) - sveska br.: 4
Ekonomsko_odeljenje_1919-1924_1-1526
Ekonomsko_odeljenje_1925-1927_1-866

F. 172 Zbirka kopija XII vek – 1919
Analitički inventar zbirke kopija

F. 180 Zbirka fotografije 1862-
Beleška o zbirci
Kaširane fotografije - Gradska kuća
Kaširane fotografije - radnički pokret
Kaširane fotografije - XVII-XIX vek
Opšta zbirka - filmovi
Opšta zbirka - Palić
Opšta zbirka - razno
Opšta zbirka - sport
Opšta zbirka - tramvaj

F. 261 Magistrat povlašćene kraljevsko komorske varoši - Sent Marija (Subotica) 1743-1779); 1701-1782
Analitički inventar serije „Protokoli Magistrata” (1743–1779), br. 1
Regesta (1743-1773) uz analitičke inventare „Protokoli Magistrata”
Analitički inventar „Protokoli Magistrata” (1757-1764),sv. br.2