Tizenkettedik levéltári nap

A 12. Szabadkai Levéltári Nap megtartására 2019. szeptember 20-án kerül sor a Városháza Disztermében

Az idei Levéltári Nap témája: Egyházi és állami anyakönyvek mint levéltári anyag


Program

Résztvevők névsora:

 • Dr. Lakatos Andor, Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár: E-kutatás Kalocsán (Matricula-Historia-online). Beszámoló az elmúlt évtized tapasztalatairól (2009-2019)
 • Dr Boris Stojkovski: Az európai egyetemek főkönyvei minta középkori Dél-Magyarország művelődés-és társadalomtörténeti forrásai
 • Apró Erzsébet, nyugalmazott levéltári tanácsos: Felekezeti anyakönyvek a vajdasági levéltárakban
 • Dr. Gyenesei József: Az anyakönyvekfelhasználási formái a Bács-Kiskun Megyei Levéltárban, különöstekintettel a Magyar Nemzeti Levéltár családtörténet-kutatási projektjére
 • Srđan Sivčev, Kikindai Történelmi Levéltár: A Kikindai Történelmi Levéltár Anyakönyveket tartalmazó fondjai
 • Vanda Vojvodić Micova; Nikola Petričić, Nagybecskereki Történelmi Levéltár: Az egyházi és állami anyakönyvek mint levéltári iratok a Nagybecskereki Történelmi Levéltárban
 • Slavko Stepanović, Šumadiai Történelmi Levéltár Kragujevac: A nagy háború (1914-1918) az egyházi kragujeváci egyházi anyakönyvek tükrében
 • Dr sci. Vlatka Lemić, Zágrábi Egyetem: Az ICARUS MONASTERIUM portál
 • Vladimir Mijatović es Jelena Nikolić, Belgrádi Történelmi Levéltár: A Belgrádi Történelmi Levéltár anyakönyveinek digitális környezete
 • Radovan Sremac, A Šidi Naív Művészetek Múzeumának: A szerémségi anyakönyvek és a geneológia kérdésköre Szerémségben
 • Anastazija Mako, Zombori Történelmi Levéltár: A Zsidó Hitközség anyakönyvei, mint elsőrendű fontosságúspecifikus források
 • Marija Todorović, Šumadiai Történelmi Levéltár Kragujevac: A kragujevaci Šumadiai Történelmi Levéltár anyakönyvgyűjteményei
 • Saša Sabadoš, Zombori Történelmi Levéltár: A Zombori Történelmi Levéltár gyakorlata az anyakönyvek átvételében
 • Slobodanka Cvetović, Požarevaci Történelmi Levéltár: Rendezése és használata Anyakönyvek a Požarevaci Történelmi Levéltárban – átvétel, elhelyezés
 • Ildiko Mergeš, Vajdasági Levéltár: A személynevek bevezetése az állami anyakönyvekbe az 1894-estörvény rendelkezései alapján
 • Milena Popović Subić, Vajdasági Levéltár: Az anyakönyvek regisztere – digitális adatbázis
 • Dr. Bodor Mihály, MNL Baranya Megyei Levéltára: Az MNL Baranya Megyei Levéltára egyházi és állami anyakönyvei, és kezelésük történeti áttekintése 1827–2019