Pravilnik - 2015
Pravilnik o javnim nabavama (2015)

Javna nabava male vrijednosti JNMV 1/15 – Nabava električne energije (2015.)
Poziv za javnu nabavu
Natječajna dokumentacija
Ugovor

Javna nabava male vrijednosti JNMV 1/14 – Nabava električne energije (2014.)
Poziv za javnu nabavu
Konkursna dokumentacija
Zapisnik o otvaranju ponuda
Izveštaj o stručnoj oceni ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Ugovor

Cjenik

Pružene usluge iz cjenika se uplaćuju na vlastiti tekući račun Povijesnog arhiva Subotica 840-111668-65.