Javne nabave
   

Javna nabavka male vrednosti JNMV 1/19 - Nabavka električne energije (2019)

       

   

Pravilnik - 2015

       

   

Javna nabava male vrijednosti JNMV 1/15 - Nabava električne energije (2015)

       

   

Javna nabava male vrijednosti JNMV 1/14 - Nabava električne energije (2014)

   

Cjenik

Pružene usluge iz cjenika se uplaćuju na vlastiti tekući račun Povijesnog arhiva Subotica 840-111668-65.