Sumarni inventari

Spisak fondova i zbirki

F. 2 Gradsko veće slobodnog kraljevskog grada Subotica 1861−1918 (1838 – 1922)
Gradsko vijeće slobodnog kraljevskog grada Subotica 1861 – 1918 (1838 – 1922)

F. 39 Električna željeznica i osvetljenje d.d. Subotica (1897 – 1946)
Električna željeznica i osvetljenje d.d. Subotica (1897 – 1946)

F. 68 Gradski narodni odbor - Subotica (1944 – 1955)
Sumarni inventar - Gradski narodni odbor Subotica (1944 – 1955)

F. 86 Okružni sud - Subotica (1945- ); 1876-1959
Sumarni inventar - Okružni sud Subotica (1945–)

F. 275 Zbirka projekata (1845 – 1989)
Zbirka projekata (1845-1989)